Kort om arbeidsgiver

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Avdelingen er en del av felles Klinikk for Bildediagnostikk sammen med St. Olavs og Namsos. Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark. Avdelingen har for øyeblikket 13 overlegestillinger, og 8 stillinger for leger i spesialisering.

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.  

Utsyr bl.a:

CT:  GE Revolution, installert 2016. SPECT/CT:  Nuc.med.lab m/ny Hot-lab 2017 MR: GE Signa HDx 1,5 T og GE Signa Architect 3 T. UL:  3 stykk Toshiba apparat, det ene med Fusion imaging og Elastografi. Mammografi: Siemens Mammomat m/tomosyntese.  Intervensjonslab: Det gjennomføres regelmessig intervensjoner. I tillegg biopsier, både CT og UL veiledet. RIS/PACS: SECTRA, felles for alle bildediagnostiske avd. i Helseregion Midt-Norge.    

I tillegg betjenes to skjelettlab’er på DMS, henholdsvis på Stjørdal og Steinkjer.   Avdelingen er sertifisert etter ISO 9001/2015. 

Arbeidsoppgaver

  • Delta i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
  • Delta i primærvaktsjikt, for tiden 8-delt turnus.
  • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Søkere med praksis fra bildediagnostikk vil bli foretrukket.
  •  Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.
  • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste.

Personlige egenskaper

Må ha evnen til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset for øvrig

Vi tilbyr

Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling.

Fleksibel oppstart

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 

 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Rune Wagnild
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097797
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger, Klinikk for Bildediagnostikk
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen