Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper bedriver forskning och undervisning som sätter människans hälsa i fokus. Det ingår 15 avdelningar fördelade på 3 sektioner vid Institutionen som representerar olika kliniska ämnesområden. Genom ett berikande samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat gemensamma samarbetsprojekt, nätverk och centrumbildningar som befrämjar sjukvård och forskning. Med våra engagerade forskare, lärare, drygt 300 doktorander och studenter har vi byggt upp en internationell profil. Vi ansvarar för grundutbildningen inom läkarprogrammet termin 8, 9 och 11 och sjukhusfysikerprogrammet termin 5-10 samt spetskompetensutbildningar med allt större global förankring

Ämne
Obstetrik och gynekologi eller pediatrik med inriktning mot perinatal och reproduktiv hälsa

Ämnesbeskrivning
Forskningen vid sektionen för kvinnors och barns hälsa, institutionen för kliniska vetenskaper, är stark inom området perinatalmedicin och reproduktionsmedicin. Inom det nybildade Centrum för Perinatalmedicin & Hälsa finns ett stort gemensamt forskningsintresse mot inflammation inom såväl klinisk som experimentell hjärnskadeforskning (neonatologi, obstetrik o gynekologi som delas med institutionen för neurovetenskap o fysiologi), mekanismer vid förtidsbörd och preeklampsi (gynekologi o obstetrik) och rejektionsmekanismer vid uterustransplantationer (gynekologi o obstetrik).

Arbetsuppgifter
Bedriva inflammationsforskning med applikation inom ämnesområdena obstetrik o gynekologi eller pediatrik särskilt neonatologi. Detta innefattar forskningshandledning i såväl kliniska som djurexperimentella studier, forskningsmetodik, handledning i forskarutbildningen, samverkan med andra forskargrupper. En del av arbetsuppgifterna består av att söka externa forskningsanslag. Tjänsten kommer att delfinansieras med medel från Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och kommer att innefatta undervisning (på svenska och engelska) där inom grundutbildningen för olika yrkeskategorier samt kursledaruppdrag. Arbetsuppgifterna inkluderar även studenthandledning samt planering, genomförande och utvärdering av undervisning.Tjänsten innefattar även administrativa uppdrag såväl inom Centrum för perinatal medicin & hälsa som inom institutionen för kliniska vetenskaper.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har uppvisat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Tjänsten kommer att vara likaviktad mellan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt kommer att läggas vid innovativa forskningsinsatser inom inflammation med applikation brett inom ämnesområdena obstetrik o gynekologi eller pediatrik särskilt neonatologi. Speciell vikt kommer att läggas vid de vetenskapliga insatsernas kvalitet, originalitet och den sökandes förmåga att leda forskning och forskarutbildning. Särskilt tungt vägande meriter är förmågan att genomföra vetenskapliga samarbeten och att attrahera extern finansiering i nationell o/e internationell konkurrens. Vi förväntar oss välutvecklade metodologiska kunskaper av att analysera celler och mediatorer i immunsystemet samt personen skall vara väl förtrogen med djurexperimentella modeller inklusive ha erfarenhet av att handleda utförande av djurförsök. Den sökande skall ha välutvecklad förmåga att dela med sig av sin metodologiska kompetens till nytta för andra grupper inom centrum för perinatal medicin & hälsa.

Pedagogisk skicklighet värdesätts och innefattar erfarenhet av handledning, planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Innehavare som inte har svenska som modersmål ska ges möjlighet att lära sig svenska under en 2 års period fr.o.m anställningsdatum enligt Göteborgs universitets språkpolicy.

Vid tillsättning kommer även administrativ förmåga att beaktas. Det betraktas som en merit om den sökande har en medicinsk grundutbildning och är specialist inom obstetrik o gynekologi eller pediatrik.

Anställning
Anställningen är tillsvidare på heltid 100 %, med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper.
Önskat startdum: Enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Vänligen kontakta:

Peter Naredi, prefekt/professor, tel 0046706814981, mail: peter.naredi@gu.se

Henrik Hagberg, professor, Föreståndare centrum för perinatal medicin och hälsa, tel 0046705505773, mail: henrik.hagberg@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Anvisning ansökan lärare generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särksilt att följande dokument ska bifogas i ansökan:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
- Dokumentation som styrker doktorandhandledning
- Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till och materialet ska vara tydligt märkt med referensnummer PAR 2020/211:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 10 november 2020
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Peter Naredi
Tittel: Prefekt/professor
Telefon: +46 706814981
E-post: peter.naredi@gu.se
Navn: Henrik Hagberg
Tittel: professor, Föreståndare centrum för perinatal medicin och hälsa
Telefon: +46 705505773
E-post: henrik.hagberg@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutionen för kliniska vetenskaper
405 30 GÖTEBORG
sweden
Søk på stillingen