Kort om arbeidsgiver
2X100% fast - f.o.m. 01.02.2021

Hemnes kommune er i en omstillingsfase og våre helsetjenester skal nå planlegges for fremtiden.
Vi har fra 1.februar 2021 to ledige fastlegehjemler i 100% stilling, og du har nå en unik mulighet til å bli med i prosessen rundt utviklingen av kommunens legetjeneste!
Helsetjenesten i Hemnes omfatter blant annet en veldrevet Frisklivssentral, psykiatritjeneste, psykolog, familieveiledere, helsestasjon/skolehelsetjeneste, kommunale fysioterapeuter og ergoterapeut. Det er et godt etablert samarbeid mellom legene og de øvrige kommunale tjenestene. Det er også etablert interkommunalt samarbeid med nabokommunen Rana på flere områder, bla legevakt og KAD.

Om legetjenesten i Hemnes:
Kommunen har to kommunalt drevne legekontorer. Ett på Hemnesberget og ett i Korgen. Det er 3 hjemler knyttet til hvert av kontorene.
Kontorene har alt av nødvendig utstyr, er godt bemannet og bruker nyeste versjon av CGM som EPJ-løsning.

De ledige hjemlene er lokalisert til Hemnesberget legekontor, og har for tiden et listetak på 750 pasienter. De omfatter også inntil 20 % kommunale oppgaver, fortrinnsvis sykehjem og helsestasjon.

Legene er privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen.
Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:
Fastlegepraksis i Hemnes kommune gir deg gode muligheter for en allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter.
Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Du forplikter deg også til deltagelse i legevakt, både lokalt (rød respons på dagtid) og gjennom vaktsamarbeid med Rana kommune (ettermiddag, natt, helg og høytid). Den interkommunale legevakten har tilstedevakt i ca 20-delt vakt, er lokalisert i nye, moderne lokaler i umiddelbar nærhet til Helgelandssykehuset Rana, og gir deg fast kompensasjon for vaktene.

Kvalifikasjonskrav:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1) og rett til refusjon fra Helfo
- God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
- Andre arbeidserfaringer og stabilitet i arbeidsforhold
- Det er ønskelig at du er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
- Personlig egnethet, faglig dyktighet, lokal tilknytning og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt

Legg ved utdanningsdokumentasjon, autorisasjon og attester / tjenestebevis til søknaden.

Vi søker deg som:
- Har pasienten i fokus
- Er faglig trygg
- Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
- Er omgjengelig og har evne til fleksibilitet
- Er løsningsorientert og har evnen til samarbeid både internt på kontoret, med andre kommunale aktører og i øvrige tverrfaglige fora.

Vi kan tilby:
- Godt fagmiljø og mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Hemnes.
- Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
- Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
- Hjelp til å skaffe bolig
- God barnehagedekning

Stillingen krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hemnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siv Bårdsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41310037
E-post: siv.bardsen@hemnes.kommune.no
Navn: Åse Valla
Tittel: Fastlege
Telefon: 91667895
E-post: aas-vall@online.no
Arbeidssted
Hemnesberget legekontor
Skolegata 3
8640 HEMNESBERGET
Søk på stillingen