Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune har 22 sykehjem med ca 37 årsverk og ca 50 ansatte sykehjemsleger. Legene er samlet i Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem. Det er stor bredde i spesialiteter hos sykehjemsovelegene. Sykehjemmene er organisert i tre team; nord, sør og vest, med hver sin teamoverlege. Det er fast teamundervisning hver fjortende dag, samt månedlig internundervisning for alle sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin. Vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi  allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem. For de som spesialiserer seg etter ny ordning, er det også mulighet for å få institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon. Vi tilbyr utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften. 

Det er egen sykehjemslegevakt for ettermiddager på ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av sykehjemsleger i enheten. 

Vi har nå ledig to faste stillinger i 100 % som sykehjemslege, og søker etter leger i spesialisering i allmennmedisin, eller ferdige spesialister i allmennmedisin eller andre relevante spesialiteter.     


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg etter behov
 • Bidra aktivt i utviklingsprosesser
 • Bruke etatens internkontrollsystem
 • Delta i sykehjemslegevakt 

Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin
 •  Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet.
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.
 • Mulighet for institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon for ALIS i ny ordning.
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin
 • Mulighet til å delta på kurs og fagutvikling
 • Internundervisning
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Tilrettelegging for å gjennomføre resertifisering for spesialister i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for å ta kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin hvis ønskelig 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sabine P. Solheim
Tittel: Teamoverlege
Telefon: 53035350
E-post: Sabine.solheim@bergen.kommune.no
Navn: Bård Kittang
Tittel: Teamovelege
Telefon: 53032915
E-post: Bard.kittang@bergen.kommune.no
Navn: Kristian Jansen
Tittel: Teamoverlege
E-post: Kristian.jansen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Løvåsveien 26
5145 FYLLINGSDALEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image