Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken med spesielt ansvar for vår nyåpnede Barneovervåkingsenhet.

Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og dekker til sammen alle barnemedisinske fagområder. Avdelingen består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i avdelingens generelle legebemanning med post- og poliklinikkarbeid, og med et spesielt ansvar for barneovervåkningsenheten og simulering/opplæring i akuttpediatri.
 • Overlegene går for tiden i 12-delt sekundær tilstedevakt eller firedelt helgevakt på dagtid.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer og ha bred kunnskap innen generell pediatri.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker bør ha særskilt interesse for og erfaring med akuttpediatri, erfaring med intensivbehandling av barn er en fordel.
 • Søker må kunne inngå i avdelingens for tiden 12-delte sekundærvaktsjikt
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Fleksibilitet og innsatsvillighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å løse oppgaver en blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tomas Nordheim Alme
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92428544
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK sek leger , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen