Kort om arbeidsgiver
Lommedalen legekontor er en veletablert 2-legepraksis lokalisert sentralt i Lommedalen, med busstopp rett utenfor og gode parkeringsmuligheter. Kontoret er bemannet  med stabilt og dyktig hjelpepersonell med lang erfaring. Laboratoriet er utstyrt med EKG, Spirometri og 24 timers BT-måling. Vi bruker Infodoc Plenario journalsystem. Kontorfellesskapet er organisert i et DA med selskapsavtale og internavtale.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet    
 • Legevakt hverdager kl.16-23 ca. hver 6. uke
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig                                                                      

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Lommedalen legekontor
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1300 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster   
     

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Lommedalen
Lommedalsveien 325
1350 LOMMEDALEN