Kort om arbeidsgiver

Avdelingen er eneste ØNH-avdeling i Vestre Viken og har et opptaksområde på 500.000 innbyggere. Avdelingen har egen operasjonsseksjon med fire operasjonsstuer, hørselssentral og poliklinikk med egen seksjon som utreder og tilpasser CPAP. Sengepost med 22 senger driftes for pasienter tilhørende fagområdene ØNH, øye- og urologi. ØNH-avdelingen har stor faglig bredde og den korte avstanden mellom enhetene gir god pasientflyt, høy aktivitet og et godt tverrfaglig miljø. Avdelingen dekker også ØNH-funksjonen på Kongsberg sykehus, og det er etablert en frivillig ambuleringsavtale for legene som inngår i denne ordningen.

Avdelingssjefen har totalansvaret for avdelingens drift. Stillingen rapporterer til klinikkdirektør Drammen sykehus, og inngår i klinikkens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver

 • Ha et samlet drift- og resultatansvar for avdelingen og utøve det ansvar og de oppgaver som til en hver tid tilligger stillingen  
 • Sikre god og likeverdig pasientbehandling og styrke dialogen med brukerne
 • Sikre god kvalitet og drift i henhold til gjeldende rammer og oppdragsdokument fra eier, og sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor disse områdene
 • Sørge for at foretakets verdier preger alt arbeid og all aktivitet som utføres
 • Bidra til helhetlig og strategisk tenkning i avdelingen og i klinikken  

Kvalifikasjoner  

 • Medisinskfaglig eller helsefaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå  
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring  
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til kjernedriften  
 • Erfaring fra strategisk faglig utviklingsarbeid og ledelse av omstillingsprosesser  
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk  

Personlige egenskaper  

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Personlig egnethet for stillingen

 Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med å videreutvikle avdelingen, klinikken og foretaket frem mot innflytting i nytt Drammen sykehus i 2025 
 • Høykompetente og dyktige medarbeidere
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland og varierte kulturtilbud
 • Lønn etter avtale  

 
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse klinikkdirektør Britt Eidsvoll, tlf 911 90 468.
Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer.  

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Britt Elin Eidsvoll
Tittel: Direktør
Telefon: 91190468
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen