Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte, hvorav 11 er leger. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.

Klinikken har ledig 100 % fast stilling for overlege fra 01.01.21, Seksjon barn. Seksjonen har 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning, hvorav 2,5 stillinger for overlege og 2 for LIS. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling av barn med et bredt spekter av vansker. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos barnet og hans/hennes familie. Seksjonen har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder implementering av behandlingsmetodikk for alvorlig dysregulerte barn (DBT), videreutvikling av OCD-team og ulike gruppevirksomheter. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon. Vår legegruppe er godt etablert og består av 7 overleger og 4 LIS. Gruppen har ukentlige møter og bidrar jevnlig i klinikkens undervisningsprogram.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning og behandling av barn, unge og familier i en framtidsrettet og ambisiøs, tverrfaglig klinikk
• Delta aktivt i utdanning av LIS gjennom jevnlig klinisk veiledning, internt fagseminar som inngår som en del av LIS-utdanningen
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke.
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
• En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
• Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar. Leger i spesialisering deltar også i seminar for leger i spesialisering på OUS
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.

Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Stine Meltzer
Telefon: 22028800 / 917 81 789
Navn: Hans Ole Korsgaard
Telefon: 922 40 594
Navn: Karin Bugge Vatne
Telefon: 414 47 929
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO