Vil du bli vår nye leder?
Vi søker deg som vil lede og videreutvikle Avdeling Nyfødtintensiv.
Vi er på jakt etter en leder som kan være med å videreutvikle Barne – og ungdomsklinikkens nyfødtintensiv avdeling. Du har faglig kompetanse, engasjement for å jobbe med kvalitet og omsorg innen nyfødtmedisin, interesse og erfaring innen ledelse, og vil bidra til godt tverrfaglig arbeid og helhetstenkning.  

Avdeling nyfødtintensiv behandler premature barn fra gestasjonsalder 26 uker, syke nyfødte og barn under 3 måneder som trenger intensivbehandling. Avdelingen har 23 senger fordelt på intensiv og intermediær og jobber ut ifra familiebaserte omsorgsprinsipper. Nyfødt intensiv har etter ombygging tilrettelagt for 3 familievennlige rom. Fødeavdelingen på Ahus er en av landets største og har ca 5.000 fødsler årlig. Ca 10 % av de som fødes på Ahus innlegges avdeling nyfødtintensiv.
Avdelingen har ca. 60 sykepleieårsverk med to seksjonsledere under avdelingsleder. Legene ved avdelingen er i dag organisert i avdeling leger. Det er et tett samarbeid mellom avdeling leger og avdeling nyfødtintensiv, og seksjonsoverlegen inngår i lederteamet i avdeling nyfødtintensiv.  Tverrfaglig samarbeid er svært viktig og avdelingsleder kan ha sykepleier- eller medisinsk bakgrunn. Vi har et nært samarbeid med andre sykehus og da særlig OUS.  Avdelingen har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Avdelingen har også et ambulerende team hvor barn får oppfølging i hjemmet av kvalifisert personell. Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe.Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av Avdeling nyfødtintensiv
 • Lede kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
 • Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og intern strategiplankompetanseutvikling
 • Systematisk kompetansebygging, faglig og tverrfaglig utvikling
 • Bygge kultur for læring og kunnskapsutvikling og initiere forbedring
 • Tilrettelegge for forskning
 • Budsjett-, personal-, fag- og resultatansvar
 • Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid
 • Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging                 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning fra høyskole/universitet (medisin / sykepleie)
 • Erfaring fra nyfødtmedisin
 • Ledererfaring med gode resultater
 • God kjennskap til sykehus, fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin generelt og nyfødtbehandling og -omsorg spesielt
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ønskelig med forskningsinteresse/kompetanse
 • Ønskelig med godt nettverk i fagmiljøene nasjonalt  

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i klinikk og med samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset
 • Evne til strategisk tenkning
 • Motiverende lederstil
 • Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel og løsningsorientert

 Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer og personlig utvikling i
  et kreativt miljø
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks hytteutleie,
  teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for leie av bolig og barnehageplass
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsten Haugland
Tittel: Direktør
Telefon: +47 926 64 081
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN