Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus jobber aktivt med å sikre og forbedre kvaliteten på det selvmordsforebyggende arbeidet. Vi har i den sammenheng hatt stor nytte av det faglige samarbeidet med Regionale Ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS). Vi søker nå etter ny spesialrådgiver for selvmordsforebygging til sykehuset i tråd med videreføring av eksisterende samarbeid og tilskuddsmidler fra RVTS og HSØ.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har lang tradisjon for å ivareta de mest sårbare pasientene fra indre Oslo by. Mange av disse pasienten har ofte behov for behandling på tvers av de tradisjonelle fagsøylene. I forarbeidet til utlysningen av den aktuelle spesialrådgiverstillingen er det fremkommet et ønske om en bredere forankring av det selvmordsforebyggende arbeidet. Flere klinikker på Lovisenberg Diakonale Sykehus har et betydelig forebyggingspotensiale i behandling av sine respektive målgrupper, f.eks. i forbindelse med alvorlig selvskading og intoksikasjonsbehandling på Medisinsk Akuttmottak.

Lovisenberg distriktpsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Plassering av stillingen: 50% spesialrådgiver i fagstab Lovisenberg DPS, og 50% Akutteamet Seksjon Ambulant Virksomhet, Lovisenberg DPS.

Arbeidsoppgaver rådgiverfunksjon:
Koordinere klinikkenes selvmordsforebyggende arbeid, herunder:
- ansvar for fast undervisning i selvmordsforebygging for alle klinikker
- ansvar for utvikling og revisjon av aktuelle prosedyrer for selvmordsforebygging
- ansvar for oppfølging av selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i klinikkene, i tett samarbeid med klinikere, seksjonsledere og sykehusets skadeutvalg

Være en faglig premissleverandør i selvmordsforebygging i sykehuset ved å søke opp og dele oppdatert kunnskap om selvmordsforebygging og delta i nasjonale og regionale nettverk i regi av RVTS.

Ansvarlig for at selvmord i klinikkene blir registrert i Nasjonalt Kartleggingsregister (NSSF).

Arbeidsoppgaver i Akutteamet:
- Gjennomføre CAMS-utdanning og planlegge implementering av CAMS som standard intervensjon i Akutt-teamet. På sikt vurdere behovet for implementering i andre seksjoner i LDPS og klinikkene for øvrig.
- Delta i ø-hjelpsvurderinger der selvmordsrisiko fremstår som nærliggende og relevant, med hovedfokus på pasienter som medfører intervensjoner på tvers av flere klinikker.

Dersom det er ønske om å bruke deler av stillingen til annet relevant klinisk arbeid bl.a. på Medisinsk Klinikk, kan dette diskuteres.

Kvalifikasjoner:
- relevant erfaring og svært god kjennskap til fagområdet
- erfaring med selvmordsforebygging under ulike rammebetingelser (døgn/poliklinikk/ø-hjelp)
- erfaring fra samarbeid med medisinske/somatiske avdelinger er en fordel

Utdanning:
- Psykologspesialist/psykolog/lege/legespesialist/spesialsykepleier eller andre med relevant kompetanse og helsefaglig utdanning

Personlige egenskaper:
- Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
- Fleksibel, proaktiv, selvstendig og strukturert arbeidsform

Vi tilbyr:
- En spennende og utfordrende fagrådgiverstilling i et sykehus med tett samarbeid mellom klinikkene og korte kommunikasjonslinjer
- Deltakelse i et kompetent, fleksibelt og utviklingsorientert team med lang erfaring med selvmordsrisikovurderinger
- Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Kontakt: Psykologfaglig rådgiver Harald Aasen mobil 92081053, seksjonsleder Øystein Skaare mobil 93003641, Klinikksjef Andreas Joner mobil
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aasen
Tittel: Psykologfaglig rådgiver
Telefon: 92081053
Navn: Øystein Skaare
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93003641
Navn: Andreas Joner
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 911 22 531
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO