Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen har 1200 listepasienter og er tilknyttet Sørumsand legesenter. Sørumsand legesenter er et veldrevet legesenter med seks fastlegehjemler, bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Det er gangavstand til togstasjon med forbindelse til Oslo/Lillestrøm.  

Legesenteret er organisert som aksjeselskap. Det benyttes System X journalsystem og Melin betalingsterminal. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehavere, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.

Fastlegehjemmelen har tilknyttet 10 % stilling som lege ved skolehelsetjenesten. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Kommunal bistilling ved skolehelsetjenesten
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid
 • Drift av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges Erfaring fra helsestasjon for barn eller skolehelsetjenesten
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Interesse for drift av legesenter
 • Personlig egnethet vektlegges
Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bettina Fossberg
Tittel: Kommuneoverlelge
Telefon: 63869418
Navn: Nenad Ilic
Tittel: Fastlege Sørumsand legesenter
Telefon: 450 99 007
E-post: nenadilic79@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: 4290315167
Arbeidssted
Sørumsand legesenter
Kuskerudvegen 4
1920 SØRUMSAND