Kort om arbeidsgiver
ALLMENNMEDISIN – NYOPPRETTET FASTLEGEHJEMMEL MED 40 % KOMMUNAL STILLING

Våler kommune her opprettet en ny fastlegehjemmel fra 01.01.2021. Hjemmelen er i utgangspunktet en privatpraksis med nulliste. Stedfortrederfunksjon for kommuneoverlegen blir en del av avtalegrunnlaget. Interkommunallegevakt er ved Mosseregionen sin legevakt i Moss, som drives etter prinsippet om ønsketurnus.
I stillingen ligger det 40 % kommunal stilling, hvor 30 % er tilsynslege ved Våler sykehjem, og 10 % er helsestasjonslege.
Allmennlegetjenesten i kommunen består i dag av 4 fastleger og turnuslege. Det er kun en av fastlegene som har ledighet på sin liste. Den som får tildelt hjemmelen velger selv hvor praksisen skal lokaliseres. Det er ledig kontorplass ved legesenteret Vålerlegene DA på Folkestad.
 
Arbeidsoppgaver 
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på listen  
 • Legevakter ved Mosseregionens legevakt (ønsketurnus)
 • Sykehjemslege ved kommunalt sykehjem
 • Helsestasjonslege oppgaver sammen med LIS1
 • Alle fastlegene har i sin avtale stedfortrederfunksjon for kommuneoverlegen ved dennes fravær
 
Kvalifikasjoner 
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Fullført turnus/LIS1-tjeneste 
 • Oppfyller kriterier for HELFO refusjon. 
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. 
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. 
 • God kjennskap til norsk helsevesen. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Være villig til å gå i et utdanningsløp for spesialisering (LIS3/allmennmedisin) 
 
Personlige egenskaper 
 • Ønske om særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunalt allmennlegearbeid.   
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig. 
 • Personlig egnethet til pasientbehandling 
 
 
Vi tilbyr
 • Gode arbeidsvilkår og hyggelig arbeidsmiljø.  
 • Godt samarbeid med kommunale virksomheter.  
  
Våler kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon 
Søk på stillingen via easycruit på hjemmesiden
https://www.valer.kommune.no
 
Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet. 
Oppstart etter avtale, med utgangspunkt i 1. januar 2021. Krav om politiattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Våler kommune - Viken
Kontaktpersoner
Navn: Ingebjørg Strømnæs-Vetvik
Tittel: Fastlege Vålerlegene
Telefon: +47 94871997
Navn: Wenke Aannerød
Tittel: Kommunalsjef Helse og Omsorg
Telefon: +47 69289207 / +47 94871997
Navn: Rune Davidsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 41600389
Arbeidssted
Våler kommune
1592 VÅLER I ØSTFOLD