Kort om arbeidsgiver

Det er ledig et vikariat  (spesialitet nevrologi) fom 21.11.20-31.08.21, med mulighet for forlengelse ved Spesialsykehuset for epilepsi, Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE (Avdeling for kompleks epilepsi) er en avdeling i Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken. Avdelingen er en institusjon som har et nasjonalt ansvar for personer med vanskelig kontrollerbar epilepsi. SSE behandler den delen av epilepsipopulasjonen i Norge som har farmakoresistente anfall og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller som skal utredes med spørsmål om epilepsikirurgi. Det gjøres en bredt anlagt epileptologisk utredning, hvori inngår diagnostisering og optimal behandling av epilepsi- og anfallstype, og en vurdering av evt. uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosial fungering. Pasienter henvises fra nevrologer og pediatere, fortrinnsvis fra nevrologiske avdelinger og barneavdelinger, og psykologer over hele landet.

Avdelingen består bl.a. av seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, seksjon for barn og ungdom med epilepsi og seksjon for klinisk nevrofysiologi. Vi har en egen seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi og en seksjon for klinisk service.

Den kliniske virksomheten består av diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av epilepsipasienter. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og annet fagpersonell på de øvrige seksjoner ved SSE, og også med leger på nevrokirurgisk avdeling.

Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering består av 3 sengeposter med total 52 sengeplasser pluss poliklinikk.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

 • Leger i spesialisering er medisinsk ansvarlig i tverrfaglig team i tett samarbeid med overlege på sengepost, og deltar i ordinær vaktturnus
 • Det er p.t. 5-delt primærvakt (hjemmevakt)
 • Deltagelse i intern undervisning

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlige egenskaper og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og spennende fagmiljø med bredt samarbeid med andre spesialiteter og tverrfaglig team
 • Hjemmevakt. Avdelingen har ikke ø.hj.funksjon
 • Lønn etter overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Molteberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92643901
Arbeidssted
SSE Avdeling for kompleks epilepsi, Seksjon for voksensepilepsi og rehabilitering
G. F. Henriksens vei 29
1337 SANDVIKA