Det søkes etter fastlegevikar ved Hof legekontor i Holmestand kommune. Vikariatet er fra 1.januar 2021 og ett år på grunn av sykehusår. Kjøretiden fra Asker og Tønsberg er på ca 35 min.


Hof legekontor er et veletablert legekontor med tre leger og to dyktige og stabile helsesekretærer. System X journalsystem. Åpningstidene til legekontoret er kl. 830-1430. 4 kurative dager. 1000 pasienter. Legevakt i Tønsberg.


Søkeren må ha norsk autorisasjon som lege, fullført LIS 1, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, gode kommunikasjonsevner og rett til refusjon fra Helfo.


For mer informasjon, kontakt hjemmelsinnehaver Gro Flateland Ahlberg, gro@flateland.net, tlf: 90776146, fortrinnsvis etter kl. 20. Søknadsfrist snarest, søkere vil bli fortløpende vurdert.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Gro Flateland Ahlberg
Tittel: hjemmelsinnehaver
Telefon: 90776146
E-post: gro@flateland.net
Arbeidssted
Hof Legekontor
Hofslundveien 6
3090 HOF