Det er ledig en fastlegehjemmel ved Ullern legesenter fra 01.04.2021. Nåværende listestørrelse er 1500 pasienter. 

Ullern legesenter er organisert som et DA med 3 fastleger (100 % hjemler) og 3 helsesekretærer i tilsammen 2 fulle stillinger. Senteret holder til i Hoffsveien 48 i nye lyse lokaler, i samme bygg som Ullern helsestasjon, bydelsadministrasjon, hjemmesykepleie og NAV.

Senteret er veldrevet med godt innarbeidede rutiner, moderne utstyr, EKG-apparat, spirometri, velutstyrt laboratorium, egne rom for småkirurgi og GU. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem, utfører alle allmenmedisinske oppgaver og samarbeider godt med kommunale tjenester. Det samarbeides med annet legesenter i bydelen for ferieavvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege
 • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke allmenmedisinske legeoppgaver
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennokm Helseetaten

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embedseksamen
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
 • Spesialist iballmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmenmedisin og fastlegepraksis

Personlige egenskaper
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til samarebeid både internt med kolleger og hjelpepersonell, samt med andre samarbeidsaktører
 • Persolig egnethet vektlegges

Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selvom det er bedt om anonymitet. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Guri M. Basmo
Tittel: Fastlege
Telefon: 22 51 11 00
Navn: Olaf Hesle
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 953 07 211 eller 913 36 217
Arbeidssted
Ullern Legesenter
Hoffsveien 48
0377 OSLO