Kort om arbeidsgiver
 Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus har ledig vikariat som overlege eller lege i spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin. Vi har gleden av å være med på utformingen og oppstarten av den nye spesialiteten som skal styrke akuttmottakene og vi ønsker gode kolleger med oss på laget.
Er du ikke ferdig spesialist er du fortsatt aktuell kandidat, men bør da ha gjennomført del 2 indremedisin, og være klar for fordypning i AMM sin breddespesialitet i del 3.
 
Fra 1/3-19 er Vestre Viken utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin, kan tilby komplett utdanning i AMM.  Akuttmottaket har ca 30 000 pasientkontakter i året og har en observasjonspost med 8 senger for ortopediske, kirurgiske og nevrologiske pasienter.
Vi har ledig vikariat i 12 mnd, med mulighet for forlengelse, med for tiden hovedarbeidssted på Drammen sykehus, man må påregne tjeneste ved begge avdelingens lokasjoner, henholdsvis Drammen og Kongsberg.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse, behandling  og overflytting av pasienten til neste nivå
 • Avklaring og iverksetting av tiltak i
 • Lede og arbeide i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene.  
 • Godkjent spesialist i AMM eller Godkjent spesialist i Indremedisin, eller er ferdig med læringsmålene i del-2 Indremedisin for de som faller inn under den nye ordningen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevnene med pasienter, pårørende, og andre ansatte
 • God evne til refleksjon over egen praksis som lege 
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger 
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jmfr forskrift om spesialistutdanning)      
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt        

Vi tilbyr

Når grensene etter hvert åpner vil du måtte påregne ca 2 uker hospitering i et land hvor man allerede har godt etablert AMM-spesialitet.
For vår utdanningsplan se https://vestreviken.no/utdanningsplan-for-spesialiteten-akutt-ogmottaksmedisin

Det skal i tillegg til obligatoriske kurs gjennomføres følgende tilleggskurs: 

 • Grunnprinsipper om akuttmottak og triage 
 • Akuttmottakskirurgi, inklusive prosedyrer 
 • Akuttmottaksortopedi/skadebehandling
 • ATLS 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jørn Einar Rasmussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91720615
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus
Dronninggaten
3004 Drammen
Søk på stillingen