Kort om arbeidsgiver
Lillestrøm kommune oppretter en ny kommunelegestilling som skal tre inn i kommuneoverlegefunksjonen sammen med to andre leger. Kommuneoverlegefunksjonen ligger i stab direkte til Direktør for Helse og mestring, og er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver.  Kommuneoverlegefunksjonen jobber tett sammen med hygienesykepleier, rådgiver i miljørettet helsevern og folkehelsekoordinator i et samfunnsmedisinsk team. Lillestrøm er en stor kommune med god fagkompetanse og mange spennende oppgaver og utfordringer.  

I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger. Vi arbeider med forvaltning av fastlegeordningen, smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, folkehelse og er medisinskfaglig rådgivere. I stillingen er man også stedfortreder for kommuneoverlegen og har da dennes myndighet. Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påberegnes i spesielle beredskapssituasjoner.

Fast stilling med forbehold om politisk vedtak. 

Arbeidsoppgaver
 • Råd og veiledning innen: 
  - Folkehelse 
  - Miljørettet helsevern 
  - Beredskap 
  - Smittevern 
  - Samfunnsutviklingen (vann, vei, landbruk og utbygging) 
  - Helse- og sosialtjenestene 
  - Legetjenesten 
 • Myndighetsutøvelse etter nærmere delegering, f.eks. psykisk helsevern 
 • Deltakelse i kommunens strategi-, plan- og utredningsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialitet i samfunnsmedisin, eller under spesialisering i samfunnsmedisin
 • Erfaring med samfunnsmedisinsk arbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå er ønskelig 
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne 
Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og systematisk 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evne til strategisk tenking og analytiske tilnærming 
 • God rolleforståelse 
 • Omgjengelig og fleksibel 
 • Stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 
Vi tilbyr
 • Fast stilling i Lillestrøm kommune
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer 
 • En variert og selvstendig arbeidshverdag 
 • Inngå i et team med ambisiøse og engasjerte kommuneoverleger 
 • Et levende og stort fagmiljø 
 • En trivelig tverrfaglig arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø  
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Intervjuene avholdes i uke 43.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Helse og mestring
Kontaktpersoner
Navn: Bettina Fossberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95092794
Navn: Hedi Anne Birkeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91129107
Navn: Bjørg Torill Madsen
Tittel: direktør for Helse og mestring
Telefon: 91765776
Søknad
Søknad merkes: 4290013651
Arbeidssted
Lillestrøm kommune
Jonas Liesgate 18
2000 LILLESTRØM