Kort om arbeidsgiver
Vi søker LIS ortopedi til 6 måneders vikariat, det vil være gode muligheter forlengelse. Ansettelsen er knyttet til avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus. Avdelingen er gruppe-I-avdeling innen ortopedisk kirurgi. Ved avdelingen arbeider det vel 24 overleger og 8 leger i spesialisering.
Avdelingen er gruppe-I avdeling i ortopedisk kirurgi, seksjonert i 4 seksjoner og har egen forskningssjef. Stillingene inngår for tiden i 8-delt tilstedevakt. Vi tilbyr godt utdannings- og arbeidsmiljø. Søkere med behov for gruppe-I-tjeneste etter gammel ordning vil bli prioritert. Rullering til Kongsberg sykehus kan være aktuelt. Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon kreves.

Arbeidsoppgaver

Varierte arbeidsoppgaver som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi;

 •  Vakt
 •  Operasjon
 •  Poliklinikk
 •  Visitt
 •  Kvalitetsprosjekter
 •  Forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene.

Personlige egenskaper

 • God evne til refleksjon over egen praksis som lege
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jfr. forskrift om spesialistutdanning)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Drammen sykehus tilbyr en spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset og i de ulike
spesialitetene. Læringsmål vil ivaretas etter en systematisk plan og i samarbeid med de ulike
spesialitetene
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jørn Einar Rasmussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91720615
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus
Dronninggaten
3004 Drammen