Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling Lofoten består i dag av 4 overleger, 6 LIS, 5 LIS 1, medisinstudenter, hospitanter, enhetsleder og avdelingsleder.
Arbeidet er rettet mot medisinsk sengepost med 22 senger, inkl. slagenheten og psykiatri senger. Vi betjener dialyseavdeling, akuttmottak/overvåknings avdeling, poliklinikk, dagbehandling og palliativt team.  Har vakt ordning med delvis tilstedeværelse av tertiær- og sekundærvakt- jobbes med ny plan

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i Generell indremedisin hvor deler av tjenesten innenfor del 3 foregår i Bodø (18mnd). Sykehuset samarbeider tett med Universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø.
For denne stillingen vil 3-4 dager annenhver uke være rettet mot palliativt team på sykehuset, utgjør ca 60% stilling. Resterende del av stilling vil være knyttet mot den indremedisinske spesialiseringen
Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.  

Arbeidsoppgaver
 • 60% av stillingen er innenfor palliativt team og de arbeidsoppgaver som er tilknyttet, i tillegg til:
 • Ulik innad- og utadrettet pasientarbeid på sengepost og i poliklinikk
 • Tilsyn ved andre avdelinger
 • Faglige bidrag forventes gjennom undervisning og veiledning
 • Det er forventet at den enkelte tar ansvar for og bidrar til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløp
 • Diverse fellesfunksjoner innenfor opplæring/oppfølging kan bli tillagt, blant annet samsteming av legemidler, div. pasientsikkerhets-pakker, veiledning av LIS 1 og studenter
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste
 • Norsk autorisasjon som lege
 • God skriftlig dokumentasjonsevne samt beherske norsk - både muntlig og skriftlig
 • Erfaring innenfor medisin og/eller palliasjon- og kreftbehandling, er ønskelig men ikke et krav.
 
Vi ser etter en person som 
 • har gode samarbeidsevner.
 • har evne og motivasjon for tverrfaglig samarbeid i forhold til ulike pasientgrupper og deres pårørende.
 • har gode kommunikasjons og vurderingsevner.
 • har interesse for fag og felles utvikling.
 • arbeider strukturert og målrettet.
 • er fleksibel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Fagfeltet er stort, kan by på faglige og lokale utfordringer, noe som gir en unik tyngde videre i utdanningen.
 • Hektiske dager i samarbeid med ulike helseprofesjoner, i et stimulerende og flott arbeidsmiljø
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler 
 • Vakker natur rett utenfor dørstokken med  unike naturopplevelse både til fjells og til havs
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Medisinsk avdeling Lofoten
Kontaktperson
Navn: Merete Breivik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 917 99 416 / 75 57 20 48
E-post: merete.breivik@nordlandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4286588973
Arbeidssted
Gravdal
Sykehusbakken
8372 GRAVDAL
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image