Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som lokalisasjon.

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100 %, og praksisen skal lokaliseres til Tromsø/omegn.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Det er ønskelig at praksisen samlokaliseres med andre avtalespesialister.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Norsk Psykologforening
 • Psykologen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompentanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 542.160,- (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 913 33 630
E-post: Frode.Eilertsen@helse-nord.no
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø /omegn
Stakkevollvegen 35
9010 TROMSØ
Søk på stillingen