Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som base.

Vi har ledig avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer. Avtalen er en del av Marco Filipponi sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 % over 5 år. Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkeren må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling og etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver
  • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten, den øvrige helsetjenesten og øyeavdelingen ved UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
  • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
  • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
  • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
  • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
  • Utdanningsnivå: Cand. med
Personlige egenskaper
  • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
  • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Marco Filipponi
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 77 61 03 11
E-post: filmadoc@gmail.com
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 913 33 630
E-post: Frode.Eilertsen@helse-nord.no
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø
Killengreensgate 7
9008 TROMSØ
Søk på stillingen