Harstad ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser sommer som vinter. Et tilgjengelig og mektig fjelllandskap, storslagen utsikt og en rik skjærgård legger til rette for vandring, sykling, padling og andre utendørsaktiviteter. Harstad er Nord- Norges tredje største by, og Hålogalandsregionen hvor Harstad og Narvik ligger, er den mest befolkningstette regionen i Nord- Norge. Det er også gode flyforbindelser mellom Harstad/Narvik lufthavn og ulike destinasjoner innlands.

Avtalens størrelse er 100 %, og er overdragelse av Kurt A. Hofsøys avtalehjemmel. Hofsøy vil gå over i en midlertidig hjemmel på fire år. Overdragelsen forutsetter derfor drift i samme lokaler og sammen med avtalespesialist Hofsøy i denne perioden. Hofsøy vil drifte sin midlertidige hjemmel 50% i tre år, og 20 % i et år. Samdrift vil kreve internavtaler mellom ny hjemmelshaver og Hofsøy.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkeren må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling og etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Harstad, den øvrige helsetjenesten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå cand.med.
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddklasse 3, som er høyeste driftstilskuddklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kurt Hofsøy
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: kurt.hofsoy@gmail.com
E-post: +47 917 18 056
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 913 33 630
E-post: Frode.Eilertsen@helse-nord.no
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Harstad
Sjøgata 3
9481 HARSTAD
Søk på stillingen