Fra 01.10.20 ledig fastlegehjemmel, med mulighet for tiltredelse tidligere eller senere etter avtale. Det er en hjemmel med 850 pasienter kombinert med 37,5% kommunal stilling. Legen inngår også i kommunal legevakt per tiden 6 delt. Hjemmeside legekontoret i Nordreisa

Arbeidsoppgaver
Fastlegearbeid for 850 pasienter. Kommunale arbeidsoppgaver i 37,5% stilling etter avtale med virksomhetsleder. Per tiden er bistillingen tilsynslegearbeid ved en sykehjemsavdeling, men arbeidsfelt kan bli endret etter behov. 

Kvalifikasjoner
Lege som er spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om å starte i spesialisering. 
Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
God kunnskap om tverrfaglig samarbeid og teamarbeid. Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, evne til samarbeid og gode kommunikasjonsevner. Kompetanse i å veilede og undervise pasienter, pårørende og øvrige samarbeidsparter. Erfaring fra kommunehelsetjenesten vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø.
 • Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium betjent av 3 sykepleiere. 
 • Stabilt team med 6 fastleger, 1 LIS og legestudent fra UiTø. 
 • Sykestue, fødestue, røntgenavd. betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og Hud, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling og DPS.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler.
 • Flyttegodtgjøring etter reglement.
 • Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
 • Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen.
 • Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning..
 • Det er muligheter for svært god inntjening.
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter.  
 • Økonomiske betingelser skal være avklart før tilsetting.
 • Oppgjør for praksis (goodwill) skjer mellom fratredende og tiltredende lege.
 • Nordreisa omfattes av Finnmark og Nord-Troms reglene med nedskriving av studielån og skattefordeler.
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter. 
 • Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest
 
Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter.

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.

Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn".
For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.
Se vår hjemmeside www.nordreisa.kommune.no for ytterligere informasjon. Se også film fra Nord-Troms og film om menn som arbeider i helsesektoren. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Roarsen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 920 86 366
E-post: oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no
Arbeidssted
Legekontoret Sonjatun
Sonjatunveien 21
9151 STORSLETT
Søk på stillingen