Kort om arbeidsgiver

Avdeling Brøset omfatter:
Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser med ansvar for Helseregion Midt-Norge. Avdelingen yter poliklinisk spesialisthelsetjeneste i Trondheim fengsel.
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri knyttet til NTNU med professorat-II i rettspsykologi og stipendiatstillinger.
Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede, med 5 sengeplasser.

Avdeling Brøset, Regional Sikkerhetsavdeling, har ledig 1 års vikariat for Lege i spesialisering

Arbeidsoppgaver

 • Direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet
 • Bidra faglig i undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Den som ansettes må inngå i den enhver tid gjeldende vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som har fullført turnustjenesten
 • Tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som gode samarbeidsevner, evne til å være løsningsorientert og arbeide i team
 • Særlig interesse for avdelingens ansvarsområder
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Håvard Sørlie
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: +47 93802794
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Brøset, Divisjon Psykisk Helsevern
Brøsetveien 100
7046 TRONDHEIM