Kort om arbeidsgiver
Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde er Asker, Hurum og Røyken kommuner med en befolkning på ca. 90 000. Ved ROP-poliklinikken i Asker DPS er det ledig fast stilling som overlege.

Vi søker overlege/psykiater til 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale. Mulighet for deltagelse i DPS -hjemmevaktordning.

ROP-poliklinikken er organisert som egen seksjon under Asker DPS. Målgruppen er ungdom og voksne (fra 15 til 100 år), med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Overlegen vil få oppgaver tilknyttet ROP-teamet i poliklinikken. Organisert under ROP-poliklinikken er også FACT-team, et TIPS-team og et Forebyggende familieteam for Asker og Bærum. Vi holder til i moderne lokaler i kulturhuset i Asker sentrum. ROP-poliklinikken er samlokalisert med Allmennpsykiatrisk poliklinikk. Det er jevnlige fagmøter på tvers av seksjoner. Arbeidsoppgavene er varierte og stiller krav til et bredt metodespekter og fordrer et tverrfaglig samarbeid med kollegaer og kommunen. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med 5 sosialfaglige stillinger, psykiatrisk sykepleier, 2 lis.stillinger, 3 psykologspesialister, 4 psykologer og seksjonsleder som er psykologspesialist. Det er 4 overlegestillinger i poliklinikken og det vektlegges komplementær kompetanse og erfaring med pasientgruppen.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykisk lidelse og rusmiddelproblematikk. Poliklinikken er inne i spennende samarbeidsprosjekter med kommunene. Medvirkning i utformingen av tilbudet ved ROP-poliklinikken. Overlegen vil også ha mulighet til å delta i utviklingen av samarbeidet med storkommunen Asker, samt videreutvikling av seksjonens behandlingstilbud.
 • Veiledning og undervisning.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i voksenpsykiatri med kompetanse på eller interesse for arbeid med utviklingsforstyrrelser, utviklingspsykologiske problemstillinger, affektive lidelser, rus og avhengighet og psykiatriske utredninger. Søkere med annen relevant spesialitet kan også komme i betraktning. Det er ønskelig med bred klinisk erfaring og lyst til å påvirke utformingen av fremtidenes helsevesen.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evne til fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Mulighet for spesialist i voksenpsykiatri, eller annen, til å ta spesialiteten i rusmedisin
 • Et engasjert og erfarent kollegafellesskap, med godt arbeidsmiljø i veldrevet seksjon
 • Varierte arbeidsoppgaver som løses i team
 • Mulighet for gjennomslag for egne ideer og visjoner, samt mulighet til å påvirke utformingen av fremtidens helsevesen
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst
 • Det legges til rette for kurs/faglig oppdatering 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
ROP Poliklinikk for rus og psykisk helse
Kontaktpersoner
Navn: Marius Kristmoen
Tittel: Overlege, spesialist i psykiatri
Telefon: 67502037
E-post: marius.kristmoen@vestreviken.no
Navn: Beate Nordby Schwensen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 48037180
Hjemmeside
Arbeidssted
Asker DPS
Kirkeveien 206 A,
1383 ASKER