Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre dyktige fastleger har sagt opp sin fastlegehjemmel, blir det en ledig hjemmel tilknyttet Bragernes legesenter.
 
Ved legesenteret er det fem fastlegehjemler og en LIS1-lege. Legesenteret ble etablert i 1979, og har romslige og nyrenoverte lokaler beliggende sentralt ved torget i Drammen. Legesenteret har moderne utstyr og et godt arbeidsmiljø med gode administrative og faglige rutiner. Tre av de fire gjenværende fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Senteret drives som et AS, benytter System X journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.
Fastlegehjemmelen har et listetak på 1100. Det totale pasientantallet ved legesenteret er ca. 5500. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesentret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt.
 
Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer per uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver 
 
Kvalifikasjoner
 • Spesialisering i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt 
Ønsket tiltredelse 01.03.21, eventuelt etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ruud, Trine
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 90069976
Navn: Indseth, Madli J. Haaheim
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 48100078
Søknad
Søknad merkes: 4282335534
Arbeidssted
Bragernes legesenter
Bragernes torg 6A
3017 DRAMMEN