Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye kollega? Ved Avdeling for spiseforstyrrelser søker vi nå en overlege/spesialist i psykiatri til 100 prosent fast stilling.

Vi søker deg som er interessert i og har erfaring med fagfeltet spiseforstyrrelser. Vi ønsker en dyktig overlege som vil være med og bidra til videreutvikling av vårt fagmiljø.

Avdelingen har 21 plasser for voksne pasienter med ulike spiseforstyrrelser. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har ofte komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling.
Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi. Stillingen inngår i et tverrfaglig team med selvstendig ansvar for individualterapi, ulike gruppeterapier og somatisk oppfølging. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter. Disse er faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Miljøterapi står sentralt. Vi har fokus på forbedring og endring av behandling til målgruppene.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Avdelingen har tett samarbeid med Forskingsinstituttet på Modum Bad. Det arbeides med å utforske, kartlegge og modifisere opprettholdende faktorer for lidelsene. Et fokus er fortløpende kompetanseutvikling basert på systematisk klinisk forskning og evaluering av behandlingsprogrammene. Stillingen byr på muligheter for å delta i dette og annet prosjektarbeid.

Overleger deltar i åttedelt bakvaktordning.


Vi ønsker oss en kollega som:
 • Har kompetanse på spiseforstyrrelser
 • Har relevant arbeidserfaring innen psykiatri
 • Har somatisk kompetanse
 • Er en god relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt

Vi kan tilby:
 • en interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • konkurransedyktig lønn
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våreverdier og vår visjon.


Tiltredelse:
1. november 2020 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kristin Krantz Westrum
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 924 02 734 / 32 74 97 00
E-post: kristin.westrum@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND