Kort om arbeidsgiver
Fast overlegestilling 100 % ved enhet BUP Østensjø med tiltredelse  01.12.2020.

BUP Oslo Syd har tilholdssted på Mortensrud i nye lokaler, samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Oslo Syd består av generalistenhetene BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for spe- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Østensjø enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik mulighet for faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten.  
Enhet Østensjø sitt opptaksområde er bydel Østensjø med ca. 11.000 barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Enheten har 19 kliniske stillinger, hvorav 3 overleger, 2 LIS, psykologer, pedagoger og sosionomer. Enheten har et ivaretagende arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling.
 Vi vektlegger breddekompetanse i barne- og ungdomsfeltet, og ønsker en kollega med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i BUP. Samtidig ønsker vi at våre medarbeidere har spesialisert kompetanse eller interesse for å fordype seg, og kan inngå i og styrke seksjonens matrisefunksjoner. Vi søker en person med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljø.

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må forelegges for ansettelse.
Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgaven er utredning og behandling av barn, ungdom og deres familier
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i 1., 2. og 3. linjetjenesten   
 • Det er en dynamisk enhet under utvikling der det er rom for fagutvikling og å delta i videreutviklingen av enheten og behandlingstilbudet vi gir
  Internundervisning i enheten og seksjonen
 • Veiledning av studenter og LIS, rådgivning, inntaksrelaterte oppgaver m.v. 
 •  Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp, for sitt geografiske opptaksområde, med rullerende vakter i arbeidstiden 08.00-15.30 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning 
 • Erfaring fra behandling av barn, unge og deres familier
 • Utredningskompetanse er påkrevet
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (skandinaviske språk)
 • Personlig egnethet vektlegges og er vesentlig
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort, allsidig og tverrfaglig miljø 
 • Arbeidstid 40 t pr uke og fleksitidsordning
 • Mulighet for faglig fordypning i seksjonens spesialiserte team
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt 
 • Lønn etter avtale
 • Gode kollektivmuligheter (T-bane, buss) og mulighet for leie av garasjeplass 
Utdanningsretning
 • Psykologi
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Profesjonsstudium
 • Tilleggsutdanning
Språk
 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg E. Schorre
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver / Overlege
Telefon: 90 70 95 82
E-post: uxbesc@ous-hf.no
Navn: Anne Cathrine Wikstøl
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97 00 53 77
E-post: anwiks@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4286376941
Arbeidssted
Helga Vaneks vei 6
1281 OSLO
Søk på stillingen