Kort om arbeidsgiver
Tangen legekontor har 1 ledig hjemmel med etablert pasientliste på
1200 pasienter og som er ledig fra 1.november.

Hjemmelen er pr i dag selvstendig næringsdrivende. Hvis du evt. ønsker å starte som vikar er du også velkommen å søke.

Stjørdal kommune har i 2019 vedtatt en fastlegegaranti som utløser et tilskudd på kr 400 000 til den som kjøper en  legehjemmel,

Arbeidsoppgaver
 • Listestørrelse kan diskuteres, dagens lister er 1200 pasienter.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke. 
 • Det kreves deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vakt. 
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevne kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede veldrevet legekontor. Som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt. 
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold. 
Annet
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets internavtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Røkke
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 930 594 13
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Navn: Maria Wahl
Tittel: Fastlege
Telefon: 916 21 009
E-post: maria.wahl@hotmail.no
Arbeidssted
Tangen legekontor
Wessel veg 2
7502 STJØRDAL
Søk på stillingen