Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter:

Nyfødtintensiv har omkring 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologi som inngår i eget nyfødtvaktsjikt.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Posten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanoramaet. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad.

Sykehuset i Vestfold HF bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomspost, Mottak, Dagenhet og Poliklinikk. 

Det er ledig fast stilling som overlege med barnekardiologisk kompetanse. Oppstart etter avtale.
Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.
"Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.


Arbeidsoppgaver
 • Vaktdeltagelse etter kompetanse og avdelingens behov.

Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i Barnesykdommer
 • Kompetanse innen barnekardiologi 
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper
 • Håndtere tidvis meget høyt arbeidstempo
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig 
 • Har gode kommunikative ferdigheter med pasienter og pårørende
 • Har særlig gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vestfold og Telemark har gode tog, buss og båtforbindelser og flyplassen Oslo Lufthavn Torp ligger sentralt i fylket. Fylket kan ellers by på et aktivt kulturtilbud med stor bredde og naturskjønne omgivelser med en flott skjærgård. Les mer om fylket her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Barne - og ungdomsavdelingen
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 TØNSBERG