Kort om arbeidsgiver
Alta Kommune søker deg til stilling som sykehjemslege

Stilling1: Fast 100 % fra 01.03.21.
Stilling 2: 100 % stilling vikariat fra 01.12.20-31.08.21. med mulighet for fast ansettelse.

Alta Kommune har to 100 % stillinger som leger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i vår kommune.  Stillingene er organisert under virksomhetsleder for Legetjenesten. Stillingene er ved oppstartstidspunktet knyttet til 5 sykehjem og en korttidsavdeling (totalt 145 pasienter).
Alta Kommune er i en omstillingsprosess hvor vi vil åpne Alta Omsorgssenter i januar 2021. Hovedandelen av sykehjemspasientene vil ha sykehjemsplassen sin ved Omsorgssenteret. Kontor til sykehjemslegene blir ved Alta Helsesenter frem til januar 2021.
En av våre sykehjemsleger søker LIS1 tjeneste fra 01.03.21 og denne stilling blir vakant. Vår andre sykehjemslege skal ha permisjon fra 01.10.20-31.08.21. og vi søker deg som kan være hennes vikar. Hos oss vil du/dere være med å utvikle sykehjemstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering og avlastning. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Vi ønsker deg som søker, fordi du har gode samarbeidsevner, engasjement for sykehjemsmedisin og vil være med oss å utvikle tjenesten videre i tett samarbeid med virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for rehabilitering og mestring.

Den ene stillingen kan organiseres som to deltidsstillinger hvis det er kvalifiserte søkere som ønsker dette, samt at det praktisk og organisatorisk gjennomførbart.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i sykehjemmet
 • Systemarbeid innen demensomsorg. Utvikle koordinerte tjenester for den demenssyke (det gode pasientforløp)
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, medisinstudenter og LIS1 leger
 • Internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjenesten i Norge eller annet skandinavisk land
 • Spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende, eventuelt påbegynt spesialisering innen allmennmedisin
 • Interesse for geriatri og demensomsorg
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Behersker de vanligste IKT verktøy
 • Referanser fra tidligere relevant arbeid
 • Bilsertifikat, må disponere egen bil.
Personlige egenskaper
 • Engasjert og interessert i å arbeide med eldre mennesker
 • Målrettet og strukturert
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Pasienten og pårørende i sentrum. «Hva er viktig for deg?»
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
Vi tilbyr
 • Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Veiledning
 • Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp (ALIS)
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Mulig å delta i legevakt
 • Arbeidstid dag
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Tiltredelse etter avtale.
 
Kommunen kan hjelpe til med å skaffe utleiebolig.
 
Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: John Helland
Tittel: Kommunalleder
Telefon: 953 05 062 / 78455608
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 917 50 865 / 78455417
Navn: Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå
Arbeidssted
Alta Helsesenter
9510 ALTA
Søk på stillingen