Kort om arbeidsgiver

Vi søker spesialist i barnesykdommer med bred erfaring innen pediatri til et 100 % vikariat med snarlig tiltredelse og med varighet ut 2020. Det kan bli mulighet for fast ansettelse.

Pediatrisk poliklinikk ved Kongsvinger sykehus dekker et opptaksområde på 60 000 innbyggere. Det gjennomføres ca 1300 polikliniske konsultasjoner pr år hvorav 94 % er elektivt. Antall fødsler ved sykehuset er økende og forventes å være ca 500 i 2020.

Fra 01.01.2021 blir den pediatriske virksomheten organisert som en del av Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus. 

Arbeidsoppgaver

 • Drift av pediatrisk poliklinikk
 • Barselvisitt 
 • Håndtere akutt syke barn på dagtid 
 • Undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Erfaring fra privatpraksis vil vær en fordel
 • Det forutsettes gode evner til samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til tverrfaglig arbeid 

 Etter lov av 01.09.2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest ved ansettelse. 

Vi tilbyr

 • BUK har et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning 
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m. 
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingunn Haugsbø Gulli
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91739961
E-post: ingunn.h.gulli@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Pediatrisk poliklinikk Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen