Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte, og har et budsjett på 22 milliarder kroner.
 Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Intervensjonssenteret er en tverrfaglig organisert avdeling som driver forskning, utvikling og opplæring. Senteret utvikler kirurgiske-, endoskopiske-, røntgen-, ultralyd- og MR-veiledede behandlingsprosedyrer. I senteret arbeider ulike medisinske spesialister, forskere, ingeniører, spesialsykepleiere og radiografer sammen. Intervensjonssenteret har flere hybride operasjonsstuer: en stue med angiografiutstyr, en stue for utvikling av avansert laparoskopisk kirurgi, og to stuer med MR-skannere. Senteret er utvidet med ytterligere to hybride operasjonsrom, adskilt med en garasje for en CT på skinner, hvor CT-maskinen betjener begge operasjonsrom. Det ene rommet har i tillegg robotstyrt angiografiutstyr. Mer informasjon om senteret på vår hjemmeside www.ivs.no.

Kun elektroniske søknader gjennom Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

Våre hybride operasjonsrom er dedikert til forskning og utvikling. En 3T MR er installert i et rom adskilt med skyvedører til et operasjonsrom. Pasienter kan dermed sømløst forflyttes mellom operasjonsbordet og MR-bordet. Det foregår et stort antall prosedyrer som inkluderer intraoperativ avbilding under hjernekirurgi, fMRI, behandling med MR guided High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) og diverse diagnostiske MR-prosjekter, særlig innen nevro- og hjerte-avbilding. En 3T MR er dedikert til nevroradiologiske undersøkelser. I vår eksisterende hybride angio-operasjonsstue utforskes nye behandlingsmuligheter, og for tiden behandles blant annet pasienter med transkutan innsetting av hjerteklaffer, aortastenter og cochlea implantater.

Du vil være underlagt seksjonsleder for radiologisk forskning, og ha delansvaret for den radiologiske virksomheten ved senteret, og være delansvarlig for forskningsprosjekter tillagt fagområdet, samt vurdering, planlegging og utførelse av nye prosjekter. Meget gode muligheter for faglig utvikling. Innehaveren av stillingen samarbeider tett med det øvrige personell (leger, radiografer, anestesipersonell, operasjonssykepleiere, fysikere og teknologer) som er tilknyttet virksomheten.

Kvalifikasjoner
  • Spesialist i radiologi
  • Erfaring med CT, MR eller intervensjonsradiologi er ønskelig
  • Forskningsinteresse vektlegges
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Du må ha god evne til tverrfaglig samarbeid, være fleksibel og kunne arbeide selvstendig
Vi tilbyr
  • Innovativt og utfordrende miljø
  • Dagstilling med fri alle helger og høytider
  • Lønn etter avtale
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Intervensjonssenteret
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Marie Undseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93040100
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4285331283
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo