Kort om arbeidsgiver

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS, og har et aktivt fagmiljø, med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. 
DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen. 
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.
Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.
Døgnseksjonen har 46,6 fagstillinger fordelt på psykologspesialister, psykologer, overleger/lis, fysioterapeuter, sosionomer, uttrykksterapeuter, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.  

DPS Nedre Romerike består av ulike polikliniske tjenester og to seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk.

 Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter: Ordinær døgnenhet (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger). 
 Seksjonen tilbyr behandling med fokus på
psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi,
gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi) og
miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der
recoveryperspektivet og affektbevissthet står sentralt. Behandlingen bygger på
kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.  Døgnenheten tilbyr hovedsakelig
korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp
i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys
det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere
tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet
tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning
er en del av arbeidet i begge enhetene.
Døgntjenestene i DPS er i endring. Tjenestene i seksjonen rettes i større grad enn
før inn mot mottak av pasienter som har begynt sin behandling i
akuttpsykiatrisk avdeling og/eller andre polikliniske seksjoner i egen
avdeling. Pasientene er oftere enn før i en sykdomsfase med ganske høyt symptomtrykk. 

I utredningen og behandlingstilbudet er samtaler, miljøterapi, og observasjoner sentralt. Vi tilbyr korttids-intervensjoner med mål om videreføring og utvikling i pasientens fungering og hjemmesituasjon. 

I seksjonen arbeider det leger, miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, fysioterapeuter og kunst- og
utrykksterapeut. Du blir ikke alene som lege, vi har totalt 2 overlegestillinger og 1 LIS på Døgnenheten. Det er også et større Overlege/lege miljø på DPS som du vil bli en del av.

Hvis det er aktuelt å søke mindre stilling enn 100 %, vil vi være villige til å drøfte det.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi håper å høre fra deg

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud 
 • Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter
 • Veiledning til  LIS og andre, internt og eksternt 
 • Stillingen er underlagt seksjonsleder.
 • Stillingene setter store krav til norskkunnskaper og samarbeidsevne.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med norsk autorisasjon
 • Bred erfaring innen psykiatri
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • En fordel at søker har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du skal være en del av et behandlingstilbud med fokus på frivillighet, pasientautonomi, åpen dialog og bør være en motiverende, støttende, bekreftende, endringsvillig og styrende i forhold til avdelingens målsettinger.
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Rune Størset
Tittel: OverlegeMedisinsk faglig rådgiver
Telefon: 63 89 42 16
E-post: rune.storset@ahus.no
Navn: Espen Lind Johnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90 78 49 43
E-post: espen.lind.johnsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
C.J. Hansens vei 25
2007 Lillestrøm
Søk på stillingen