Kort om arbeidsgiver

Ambulant teamet består av seksjonsleder, overlege, psykologspesialist, og 15 sykepleiere / vernepleiere /sosionom med videreutdanning psykisk helsevern. Teamet dekker Fredrikstad og Hvaler kommune som tilsammen utgjør ca. 86 000 innbyggere. Teamet er samlokalisert med DPS døgn og poliklinikk, og samarbeider tett med disse.

Ambulant team mottar og vurderer alle henvendelser fra Fredrikstad og Hvaler vedrørende øyeblikkelig hjelp fra ekstern henviser i teamets åpningstid. Åpningstid er kl. 0800 - 2200 hverdager og kl. 1000 - 1800 helg og helligdager. Overlegens arbeidstid er for tiden fra kl. 0800 – 1600.

Oppfølging og hjemmebehandling gis som et alternativ til innleggelse og etter utskrivelse, der det er relevant. Vi jobber parvis og bruker refleksjon som arbeidsmetode i møte med pasientene. Behandling gis fortrinnsvis hjemme hos pasienten i samarbeid med pasient og pårørende, samt helsetjenester i kommunene. Samtaler kan også forekomme på legevakt og fastlegers kontor. Ved behov, bistår teamet ved innleggelse. Teamets ansatte er sertifiserte til å gjøre selvmordsrisikovurderinger. Teamet kartlegger barn som pårørende og gjør vurdering av barnas tilstand og behov. Det tilbys barnesamtale der vi avdekker behov for det. AT samarbeider med lokal poliklinikk i forbindelse med depotmedisinering på pasienter med tvangsvedtak.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i teamets arbeid med å vurdere og behandle pasienter i akuttfasen. Dette innebærer også å møte pasienter i deres hjem, på legevakt eller andre egnede steder
 • Ivareta  medisinskfaglige utfordringer til pasienter tilknyttet teamet
 • Bistå med evt videre henvisninger og innleggelser
 • Bidra til faglig utvikling i teamet
 • Gi råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i den akutte fasen

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med som kan arbeide fleksibelt og ser viktigheten av å finne alternativ til innleggelser
 • Erfaring fra akuttpsykiatri/ ambulant arbeid er ønskelig
 • Evne til samarbeid og til å kunne jobbe selvstendig
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • Personlig egnethet vektlegges             

Personlige egenskaper

 • Du må være trygg i rollen som fagperson
 • Du er engasjert og fleksibel med god evne for kommunikasjon og samhandling
 • Evne og vilje til helhetlig og langsiktig tenkning
 • Evne til formidling av kunnskap både internt og eksternt
 • Bidrar til positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og dynamisk team, hvor faget står i fokus, i et nært samarbeid med kvalifiserte og engasjerte kollegaer
 • Deltagelse i DPS sin utvikling av fagområdet
 • Faglig utvikling og mulighet for etterutdannelse
 • Deltagelse i akuttnettverkets samlinger vår og høst
 • Arbeidstid er fortiden kl. 0800 – 1600 med mulighet for utvidet arbeidstid 
 • Sentral beliggenhet, med kort vei og god kommunikasjon med Oslo og Sverige
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kim Roger Svendsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 904 70 892
Arbeidssted
DPS Fredrikstad, ambulant team
Cicignongata 19
1606 Fredrikstad
Søk på stillingen