Vi har ledig stilling som avdelingsdirektør i klynge for vurdering av tiltak i området for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet.

Klynge for vurdering av tiltak jobber for å bistå beslutningstakerne med blant annet metodevurderinger for systemet Nye metoder (www.nyemetoder.no) og kunnskapsoversikter for en bedre respons på covid-19-epidemien. Klyngens leveranser er avgjørende for beslutninger i og om helsetjenesten.

Ny avdelingsdirektør får særlig ansvar for instituttets leveranser til systemet Nye metoder, inkludert utviklingsprosjekter knyttet til metodevurderinger, persontilpasset medisin, diagnostikk, medisinsk utstyr og evaluering av digitale intervensjoner. I tillegg får avdelingdirektøren ansvar for spesifikke deler av klyngens fag-, budsjett- og resultatansvar. Over tid kan fordelingen av oppgaver og faglige ansvar i klyngeledelsen bli endret. 

Avdelingsdirektøren skal lede en av fire personalgrupper i klyngen og får personalansvar for ca 15 medarbeidere.  Avdelingsdirektøren vil, sammen med øvrige klyngeledelse, ha ansvar for å videreutvikle fagområdet, organisering og arbeidsform i hele klyngen. 

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet og arbeider med analyse av helsetjenesten, formidling og bruk av kunnskap, global helse og vurdering av tiltak. Fire personalgrupper med til sammen ca 60 medarbeidere jobber hovedsakelig med kunnskapsoversikter og metodevurderinger og utgjør klyngen for vurdering av tiltak. Klyngen for vurdering av tiltak leverer kunnskapsoversikter om effekten av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området har innført en fleksibel organisering med lag og prosjekt som arbeidsform. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til helhetlig ledelse av klyngen for vurdering av tiltak
 • Ivareta fag-, budsjett- og resultatansvar for en del av klyngens totale ansvar
 • Videreutvikle arbeidsform og organisering av lag, personalgrupper og klynge
 • Inneha personalansvar for ca 15 medarbeidere i klyngen
 • Være klyngeledelsens kontakt mot interne lag
 • Være klyngeledelsens kontakt mot eksterne oppdragsgivere
 • Bidra til god ressursutnyttelse på tvers av personalgrupper i område for helsetjenester og på tvers av Folkehelseinstituttet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for områdets og instituttets medarbeidere
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon internt og overfor oppdragsgivere og øvrige samarbeidspartnere, brukere og media

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt, fortrinnsvis innen medisin og helsefag, naturvitenskap eller 
  samfunnsvitenskap
 • Høy kompetanse innen store deler av fagfeltet kunnskapsoppsummering og metodevurdering, og svært høy kompetanse innen deler av fagfeltet
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • God kjennskap til norsk forvaltning og helsetjeneste
 • Ledererfaring og kunnskap om personal- og økonomioppfølging
 • Kompetanse og erfaring med prosjekt og lagarbeid er en stor fordel 
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk er en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for ledelse, spesielt ledelse som fremmer samarbeid i team
 • Fleksibel og positiv til løpende endring av ansvarsområder
 • God evne til å håndtere mange parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Løsningsorientert med stor gjennomføringskraft
 • Evne til å inspirere og prioritere
 • Være en god lagspiller
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme og videreutvikle en kunnskapsorganisasjon som arbeider for bedre helse i Norge og internasjonalt
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kolleger
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Stilling som avdelingsdirektør, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstids- og velferdsordninger og trening i arbeidstiden 
 • Arbeidsplass i flotte lokaler på Myren, rett ved Akerselven
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Kåre Birger Hagen
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 91858201
E-post: kare.birger.hagen@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Sandakerveien 24 C, bygg D11
0473 Oslo
Søk på stillingen