Kort om arbeidsgiver
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.
Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk, Seksjon for medisin, leger og FOU og Seksjon for spesialfunksjoner.

Stillingen er ved Seksjon for medisin, leger og FOU. Seksjonen har medisinsk ansvar for all diagnostikk som utføres ved avdelingen, og har i tillegg mer spesielle oppgaver knyttet til de nasjonale referansefunksjonene for MRSA, GBS, Tularemi og adenovirus. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i mikrobiologi, herunder deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisningen av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste eller del 1 av spesialistutdanningen (LIS 1)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • En initiativrik, engasjert person, som forventes å aktivt delta i avdelings forsknings-og utviklingsarbeid
 • Fleksibel
 • Endringsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Ringkjøb Skjeldstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99779327
Navn: Kjersti Wik Larssen
Tittel: Overlege/medisinsk ansvarlig
Telefon: 72573083
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Harald Harådetsvei 13
7030 Trondheim