Kort om arbeidsgiver
Om NORCE Helse
Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på seks forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.norceresearch.no/helse.

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ble etablert i 2004 av Helsedepartementet.
Faggruppen for overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

Om stillingen
NKLM ønsker å rekruttere lege for nasjonal fagutvikling, kompetanse- og forskningsprosjekter knyttet til mottak for personer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.
Stillingsstørrelsen er etter avtale 20 - 40%.
Oppstart januar 2021, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes skal være en pådriver for medisinsk fagutvikling innen feltet, og bidra i ulike kompetanseprosjekter, herunder kurs og nettkurs. Forskning kan også inngå i stillingen i tillegg til andre driftsoppgaver ved NKLM.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Søker må ha autorisasjon som lege og ha klinisk erfaring fra feltet. Søker må også ha god kunnskap om behandling av denne pasientgruppen, og spisskompetanse innen klinisk rettsmedisin. Gode norskkunnskaper og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby
Arbeidssted: NKLM holder til i Bergen og er lokalisert i nye lokaler i Alrek helseklynge på Årstadvollen sammen med Allmennmedisinsk forskningsenhet og Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Ved annet bosted enn Bergen kan det avtales hjemmekontor deler av arbeidstiden.

Vi kan tilby et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere. Kompetanseutvikling. Gode lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Utfyllende opplysninger om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost jebl@norceresearch.no

Hvordan søke
Stillingen skal søkes elektronisk gjennom lenken i denne annonsen.
Søknaden skal inneholde:
  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV inkludert publikasjonsliste
  • Kopi av relevante vitnemål
  • Navn og kontaktinformasjon til to referansepersoner
Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.
Søknadsfrist: 05.10.2020
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Norce Research
Alrek helseklynge
Kontaktperson
Navn: Jesper Blinkenberg
Tittel: Leder
E-post: jebl@norceresearch.no
Arbeidssted
Bergen
Årstadveien 19
5009 BERGEN
Søk på stillingen