Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 100% stilling som psykologspesialist  eller spesialist i psykiatri i Etterverspoliklinikken (EVP) ved Stavanger DPS. EVP tar i mot pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom, ofte med rusproblematikk. De fleste av pasientene er på tvunget psykisk helsevern. EVP er et satsingsområde i Stavanger DPS. Utenom denne stillingen er det ansatt leder og 3 psykiatriske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avd. overlegen på Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikre behandlingen både i Ettervernspoliklinikken og Ambulant akuttetam 
 • Behandlingsansvar for pasienter med samensatt og alvorlig psykisk sykdom.
 • Arbeide tett med interne og  kommunale aktører for å få et godt tilbud til den enkelte pasient.
 • Dokumentasjon og registrering i Pakkeforløp
 • Bidra til å nå målet om å forbygge tilbakefall og opprettholde god fungering ved å kunne motta adekvat behandling, forbygge unødvendige innleggelser og redusere bruken av tvang.
 • Være med å utvikle tjenestetilbudet i EVP. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog med godkjent spesialistkompetanse eller norsk autorisasjon som spesialist i psykiatri Søkere som er i siste året av spesialiseringen og har kort tid igjen for spesialistgodkjenning kan og søke.
 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvunget vern.
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom. 
 • Erfaring med å følge opp pasienter som er på tvunget psykisk helsevern uten døgn opphold. 
 •  Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens test eller annen norsktest på B2 nivå.Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø.
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Handlekraftig og ansvarsbevisst, fleksibel og løsnings orientert.. 

Vi tilbyr

 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning.
 •  Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 •  Gode velfersordninger som bl a turgruppe og beriftsidrettslag. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Hansen
Tittel: avd. overlege
Telefon: 97062980
E-post: kha@sus.no
Navn: Magnhild Marie Torstensen
Tittel: Postleder
Telefon: 51 51 45 40/91873376
E-post: mmt@sus.no
Arbeidssted
Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikk, Helse Stavanger HF
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 Stavanger
Søk på stillingen