Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. 

Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel ved Nidaros legekontor.

Nidaros legekontor benytter Webmed journalsystem og har elektronisk kommunikasjon med de fleste helseaktører. Legekontoret benytter betalingsautomat fra Melin og er tilknyttet Praksisnett. Lab er velutstyrt og elektronisk integrert med journalsystem. Spirometri, EKG og 24 timers blodtrykk er også elektronisk integrert med Webmed. De har kvalitetssikringssystem i laboratorievirksomheten ved Noklus, øvrig kvalitetssikringsvirksomhet i Trinnvis. Intern drift ivaretas med driftsmøter hver 3. uke, i tillegg til regelmessige personalmøter og internundervisning. 

Listestørrelse er for tiden 900. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. februar 2021. Endelig dato avklares med legekontoret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Enhet for legetjenester og smittevernarbeid på telefon 72 54 08 80, som videreformidler kontaktinformasjon til daglig leder ved legekontoret.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Fjordgata 1
7010 TRONDHEIM
Søk på stillingen