Kort om arbeidsgiver

Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT), favner alle spesialiteter innen laboratoriefagene, bildediagnostikk
samt medisinsk teknikk og e-helse. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med
forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Vi lyser ute en stilling som Phd-kandidat for en periode på 3 år innen klinisk informatikk. Kandidaten vil arbeide i
grenselandet mellom medisin og teknologi med hovedfokus på metoder og teknikker
for analyse av kliniske språk i journaltekster, dyp læring og språkteknologi,
knyttet til prosjektet «Hospital Implementation of Natural Language Processing».

Stillingen er en 3-årig 100 % PhD stipendiatstilling knyttet til Enhet for klinisk informatikk, Diagnostikk og teknologidivisjonen. Hovedveileder vil
være Overlege PhD Petter Hurlen, Ahus med biveiledere Professor Lilja Øvrelid,
Institutt for Informatikk, UiO og Seniorforsker Fredrik A. Dahl, Ahus.

Arbeidsplassen vil primært være på Nordbyhagen, men noe reiseaktivitet kan påregnes.

Arbeidsoppgaver

Doktorgradsstipendiaten skal: 

 • Velge, utarbeide og innføre metoder for å analysere helsefaglig tekst i kliniske journaler
 • Finne egnede kliniske problemstillinger for anvendelse av metodene, og forsøke disse ut i praksis.
 • Koordinere arbeidet og samarbeide med de forskjellige involverte profesjonene.
 • Evaluere, dokumentere og formidle resultatene fra forskningsarbeidet.       

Detaljer i prosjektet vil utarbeides i samarbeid med veiledere. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet og fullføre en doktorgrad i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en motivert søker med faglige og personlige egenskaper til å kunne gjennomføre prosjektet, inkludert evnen til å arbeide selvstendig. Søkere må ha: 

 • Relevant utdannelse på mastergradsnivå, gjerne med fokus på NLP/maskinlæring 
 • Erfaring med innovasjonsarbeid innen helsefaglig bruk av informasjonsteknologi 
 • Relevant arbeidserfaring
 • Beherske norsk og engelsk språk muntlig og skriftlig

Søkeren må oppfylle krav til opptak i doktorgradsprogram ved Universitetet i Oslo.  

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Vi ønsker en søker som har: 

 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk dedikasjon og motivasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 •  Selvstendig arbeid, ansvar og utviklingsmuligheter i et aktivt fagmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter og teaterbilletter
 • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
 • Mulighet for bolig og barnehage 

Søknaden skal inneholde 

 • Kort søknadsbrev på maksimum ½ side (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søkere kan bli innkalt til intervju. 

Kontaktinformasjon
For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst kontakt Petter Hurlen eller Janne Pedersen

 

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: 95335871
E-post: janne.pedersen@ahus.no
Navn: Petter Hurlen
Tittel: Overlege PhD
Telefon: 93099998
E-post: petter.hurlen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, enhet for Klinisk informatikk, Akershus universitetssykehus HF
sykehusveien 27
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen