Kort om arbeidsgiver
Overlege/spesialist i psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker etter overlege / spesialist i psykiatri (nesten ferdige spesialister kan også søke stillingen). Tiltredelse etter avtale.
 
Vi har ledig fast 100 % stilling ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk/Akuttambulant-team (AAT)
 
Voksenpsykiatrisk avdeling har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Vestre Aker, Ullern og Frogner bydel i Oslo.
 
Avdelingen dekker både sykehusfunksjoner og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og består av Akuttpsykiatrisk- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Spesialisert poliklinikk, Poliklinikken raskere tilbake, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken,  Enhet for kunnskapsutvikling og Enhet for administrasjon og økonomi.
 
Det pågår utstrakt faglig utviklingsarbeid i avdelingen og vi ønsker å knytte til oss en overlege, spesialist i psykiatri, som vil bidra til å styrke vårt Akuttambulante team (AAT). 
 
AAT har ansvar for øyeblikkelig hjelpfunksjonen ved avdelingen og skal være et tilbud til pasienter i krise/pasienter med behov for akutthjelp. Teamet er tverrfaglig bemannet, og jobber arenafleksibelt. Vi følger opp klienter i en begrenset periode.

AAT er organisert under Allmennpsykiatrisk poliklinikk og overlegen vil inngå i behandlerstaben ved denne enheten. Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad. Avdelingens gruppetilbud er også tilknyttet denne enheten, mens psykose og rusrelaterte lidelser er organisert i andre enheter. Vi samarbeider nært med bydelene vi betjener, samt med fastlegekontorene i vår sektor.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling med fokus på psykisk krise
 • Veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Rullering i avdelingens polikliniske ø-hjelpsvakter
 • Øvrige spesialistoppgaver

Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring/videreutdanning i korttidsterapi f.e. CBT er en fordel
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort er en fordel

 Vi tilbyr
 •  Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager   
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.


Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Helle Elvebredd
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Doris Drews
Tittel: Teamkoordinator/overlege
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen