Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmelen er lokalisert til Øvermo legesenter som ligger i sentrum i Mo i Rana. Veldrevet legekontor med 4 fastleger og hyggelig og kompetent personell. Infodoc journalsystem. Kollegaene på legesenteret er spesialister i allmennmedisin og ønsker bidra med god veiledning og supervisjon.

Fastlegehjemmel med familievennlig listestørrelse er ledig fra 01.02.2021
Tiltredende lege blir med i ALIS-Nord prosjektet. Listelengden er på 700 pasienter.
Annet oppstartstidspunkt kan avtales.

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. Driftstilskuddet dekker driftskostnadene.

For hjemmelen gjelder:
 • ALIS-NORD
 • Basistilskudd tilsvarende 900 pasienter
 • Månedlig driftstilskudd på 65000 kr som tilsvarer driftsutgifter per dags dato.
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • Det tilbys veiledning av spesialist i allmennmedisin og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Dekning av flytteutgifter i henhold til Rana kommune sitt reglement
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:
Anette Fosse, fastlege Øvermo legesenter. Telefon: 91622312, e-post: anettfos@online.no

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 04.10.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Øvermo legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Anette Fosse
Tittel: Fastlege Øvermo legesenter
Telefon: 916 22 312
E-post: anettfos@online.no
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2020/324
Arbeidssted
Fridtjof Nansens gate 2B
8622 MO I RANA
Søk på stillingen