Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.

Fastlegehjemmelen er tilknyttet Sentrum legegruppe som ligger i sentrum av Mo i Rana.

Legesenteret har fire fastleger. Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.

Fastlegehjemmel med familievennlig listestørrelse er ledig fra 01.01.2021
Listelengden er på 900 pasienter.
Annet oppstartstidspunkt enn 01.01.2021 kan avtales.

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. Driftstilskuddet dekker driftskostnadene.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 65000 kr, driftsutgifter er per dags dato 66000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemmelen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no eller
Ina Parelius, fastlege Sentrum Legegruppe. Telefon 75135050, e-post: inaparelius@hotmail.com

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 04.10.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Sentrum legegruppe
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Navn: Ina Parelius
Tittel: Fastlege Sentrum Legegruppe
Telefon: 75 13 50 50
E-post: inaparelius@hotmail.com
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2020/325
Arbeidssted
Sentrum legegruppe
Fridtjof Nansens gate 29
8622 MO I RANA
Søk på stillingen