Kort om arbeidsgiver

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har ledig fast stilling som overlege i tilbudet til personer med sykelig overvekt.
Avdelingen har to enheter, enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF).
EFF har poliklinikk for utredning av muskel-skjelettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering, og sykelig overvektige voksne, barn og ungdom. Avdelingen etablerer tverrfaglig smertepoliklinikk ila høsten.
ESR, døgnrehabilitering, gir tilbud til pasienter med akutte hjerneskader, slag, amputasjoner og multitraumer.

 Vi har ledig 100 % fast stilling i poliklinikk for sykelig overvekt- voksne. Relevant spesialitet: allmenn medisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og arbeidsmedisin.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen i den tverrfaglige poliklinikken utreder og følger opp pasienter med sykelig overvekt i tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, fysioterapeut og sykepleier.
 • Det er et konservativt forløp og et forløp med forberedelse til kirurgi
 • Det er også samarbeid med det tverrfaglige teamet som følger opp barn, ungdom og familier. 
 • Overlegen vil få ansvar for faglig utvikling av tilbudet og for drift av teamet. Det er egen koordinator i tilbudet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant spesialisering; allmenn medisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og arbeidsmedisin.
 • Vi søker en engasjert og erfaren lege som er interessert i fedmeproblematikk og livsstilsendringer.    
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig

Kompetanse og erfaring som vil bli vektlagt:

 • Videreutdanning innen kognitiv terapi og veiledningskompetanse
 • Kunnskap og erfaring med livsstilssykdommer og spiseforstyrrelser
 • Må kunne jobbe i tverrfaglige team og samtidig kunne jobbe selvstendig
 • Erfaring fra å lede team
 • Undervisning i grupper 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • Aktivt tverrfaglig fagmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige kolleger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikek kontakt m/annonseselgere
Navn: Anne Kari Thomassen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 402 48 502
Hjemmeside
Arbeidssted
AFR, Poliklinikk for sykelig overvekt - voksne, Kristiansand
Bispegra 40
4632 Kristiansand