Kort om arbeidsgiver
Parken legesenter er en godt etablert praksis i moderne og nyoppussede lokaler ved Parken kjøpesenter på Skarnes. Legesenteret har i dag 2 fastleger og tilknyttet LIS-1 lege. Lokalene er romslige, og det er plass til tre fastleger pluss LIS-1 lege.

Praksisen er tilrettelagt for funksjonshemmede, er godt utstyrt med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og bruker CGM allmenn som journalsystem.

Listetak: 1500 og 800 pasienter. Begge listene er fulle og det er venteliste

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshavere i tråd med gjeldende regelverk. Det kan være mulig å dele hjemmel med listetak 1500 pasienter i to.  Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.


Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Sør-Odal er tilsluttet interkommunal legevakt  utenfor ordinær arbeidstid lokalisert i Kongsvinger  (sykehusbyggget) – moderne lokaler med LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell.
Offentlig allmennlegearbeid: Det kan tilpliktes kommunal bistilling inntil 7,5 timer /uke. Evt veiledningsoppgave LIS- 1 lege

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Søker må være spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller forplikte seg til å starte spesialisering
Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges

Personlige egenskaper
Omgjengelighet og fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Kvinner oppfordres til å søke

Språk
Norsk

Vi tilbyr
Spennende og givende arbeidsoppgaver
Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale føringer.
Godt samarbeidsmiljø med kommunale helsetjenester

Søknadsfrist: 14. oktober 2020
Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside: www.sor-odal.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Odal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Toril Gundersen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 48997842
E-post: toril.gundersen@sor-odal.kommune.no
Navn: Arne Skogholt
Tittel: Fastlege og kommuneoverlege
Telefon: 95484039
E-post: Arne.Skogholt@sor-odal.kommune.no
Arbeidssted
Stasjonsvegen 22
2100 SKARNES
Søk på stillingen