Kort om arbeidsgiver
Vi søker en legespesialist som vil arbeide med pasienter som har utviklet en avhengighet til eller skadelig bruk av rusmidler. Vårt behandlingstilbud består av poliklinikk, dag- og døgnbehandling.
Incognito klinikk arbeider kontinuerlig med å forbedre vår poliklinikk og vårt døgntilbud. Vi ønsker en legespesialist som er opptatt av fagutvikling, har gode lederegenskaper og som kan bidra med å videreutvikle vårt behandlingstilbud.

Arbeidsoppgaver:
 • Leder for legetjenesten med personalansvar for legegruppen
 • Behandler for både døgn- og polikliniske pasienter
 • Individualsamtaler, utredning, gruppesamtaler, undervisning og veiledning
 • Delta i tverrfaglige team med psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut
 • Medikamentansvar for innlagte pasienter

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, eller innen psykiatri
 • Kjennskap til fagfeltet TSB, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Inneha tilstrekkelig oversikt til å kunne prioritere oppgaver, og evne og ta gode beslutninger relatert til pasientbehandling
 • Interesse for undervisning
 • Inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby:
 • En arbeidsplass med interessante, utfordrende arbeidsoppgaver, i team med dyktige kolleger 
 • Gode muligheter for egen fagutvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Søknad sendes per post eller på mail til kontakt@incognito.no.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Incognito Klinikk
Søknad
Søknad sendes: Incognito Klinikk
Apalløkkveien 8,
0956 OSLO

Send søknad på mail
Arbeidssted
Apalløkkveien 8
0956 OSLO
Søk på stillingen