Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for psykisk helse og rus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig fast 100 % stilling som assisterende avdelingsleder.
 
Vil du være med å utvikle tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker en engasjert og erfaren leder til stillingen som assisterende avdelingsleder.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon.  Avdelingen kjennetegnes av høy aktivitet og kvalitet og jobber systematisk med forbedring og fagutvikling.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.
 
Det er etablert nært samarbeid med øvrige avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet sykehus (BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling, Senter for psykofarmakologi) og med tjenestene i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. 


Assisterende avdelingsleder skal:
 • Fungere som avdelingsleders stedfortreder etter nærmere avtale
 • Har avdelingsleders myndighet og ansvar i dennes fravær
 • Utføre delegerte oppgaver fra avdelingsleder med myndighet og ansvar fra avdelingsleder innen drift, ressursforvaltning og virksomhetsstyring
 • Rådgi enhetsledere i driftsrelaterte problemstillinger av faglig, personalmessig og administrativ karakter
 • Representere avdelingene i interne og eksterne fora etter nærmere avtale
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Bidra aktivt i avdelingens kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeid

Vi søker etter en assisterende avdelingsleder som:
 • Har helsefaglig utdannelse
 • Har bred erfaring fra psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Har lederkompetanse/erfaring
 • Har interesse og erfaring med fagutvikling
 • Har erfaring med og /eller interesse for organisasjonsutvikling/omstilling
 • Har evne til å inspirere, er fleksibel og løsningsorientert
 • Er personlig egnet og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.  

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 • Dokumentasjon på utdanning, autorisasjon (hvis det kreves), relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 416 77 576
Arbeidssted
Forskningsveien 7,
0373 OSLO
Søk på stillingen