Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus?

Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT), favner alle spesialiteter innen laboratoriefagene, bildediagnostikk, samt Medisinsk teknikk og e-helse.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt miljø.

Forskning er en sentral oppgave ved Akershus universitetssykehus og det skal etableres en forskningsleder for divisjonen.

Stillingen rapporterer og har rådgivende funksjon i forskningsspørsmål til direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi og inngår i direktørens ledergruppe.

Forskningsleder vil delegeres oppgaver og myndighet for forskning i divisjonen fra divisjonsdirektør, som har det overordnede ansvaret.

Forskningsleder er et viktig bindeledd mellom klinikkleder ved Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus, Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, sykehusets øvrige kliniske virksomhet, eksterne aktører (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) og divisjonens interne forskningsmiljøer. Herunder å representere divisjonen i sykehusets felles forskningsutvalg og være leder av divisjonensforskningsutvalg.

Det forventes at forskningsleder utøver egen initiert forskning innen et av fagområdene i divisjonen, kombinert med stillingen som forskningsleder for divisjonen.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å videreutvikle divisjonen til en fremragende og foretrukket samarbeidspartner innen forskning og utvikling
 • Aktiv ledelse og effektiv virksomhetsstyring innen forskning
 • Bidra som tilrettelegger og motivator for økt egen initiert forskning og utvikling mot divisjonens fagavdelinger
 • Bidra til å sikre divisjonens resultatoppnåelse
 • Inneha rådgivende funksjon for divisjonsledelsen i forskningsspørsmål
 • Utføre forskningsadministrative oppgaver på delegasjon fra divisjonsdirektøren
 • Representere divisjonen i Felles forskningsutvalg på sykehuset
 • Delta på aktuelle møtearenaer for forskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Lede divisjonens forskningsutvalg

Kvalifikasjoner
 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning innen et/flere fagområde til divisjonen
 • Akademisk kompetanse innen relevant fagområde til divisjonen, minimum doktorgradsnivå, fortrinnsvis med universitetstilknytning
 • Ønskelig med utdanning innenfor ledelse
 • Ønskelig med ledererfaring - dokumenterte resultater
 • Forståelse for og evne til å prioritere prosjekter og forskningsarbeid

Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med alle medisinske fagmiljøer i divisjonen og på tvers i sykehuset
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • Evne til å motivere andre og bygge opp gode team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • En krevende, men spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: 95335871
E-post: janne.pedersen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 27
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen