Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter
innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer
i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser
fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger.

Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk.
Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk, Seksjon for
medisin, leger og FOU og Seksjon for spesialfunksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Laboratoriearbeid inklusive vurdering og kommentering av prøvesvar
 • Gi råd og veiledning til rekvirenter
 • Prosjekt og utviklingsarbeid
 • Kvalitetssikring og beredskap
 • Veiledning av utdanningskandidater
 • Undervisning av ansatte og studenter
 • Vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Må beherske godt norsk, muntlig og skriftlig
 • Skandinavisk godkjenning som spesialist i medisinsk mikrobiologi

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Endringsorientert
 • Være en god teamarbeider
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • En initiativrik, engasjert person, som forventes å aktivt delta i avdelings forsknings-og utvikingsarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Ringkjøb Skjeldstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99779327
Navn: Kjersti Wik Larssen
Tittel: Overlege/medisinsk ansvarlig
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Erling Skjalgsons gate 1
7030 TRONDHEIM
Søk på stillingen